O škole

Základní škola Lužice je vesnická škola, která byla postavena v roce 1908. Je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti let           v devíti postupných ročnících. Součástí školy je i školní družina a školní jídelna.               V současné době školu navštěvuje necelých dvě stě žáků. Zřizovatelem školy je obec Lužice (www.luziceuhodonina.cz ).

V roce 2009 byl škole udělený čestný název

Základní škola Jaroslava Dobrovolského. (Jaroslav Dobrovolský)

 

V roce 2010 došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy, byla vytvořena jedna organizace:

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace.

V roce 2006 si žáci školy navrhli a vybrali logo a název školy –  Prima škola.

Je našim cílem, aby vzdělání, žáci, učitelé, ostatní zaměstnanci, prostředí a atmosféra v lužické škole byli skutečně „prima“.