Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku      4. 9. 2017
Podzimní prázdniny          26. – 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny            23. 12. 2017 –  2. 1. 2018
Pololetní prázdniny          2. 2. 2018
Jarní prázdniny                 5. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny                       29. – 30. 3. 2018
Ukončení školního roku    29. 6. 2018
Hlavní prázdniny               2.7. –  31. 8. 2018

 

Plán třídních schůzek  ve školním roce 2017/2018 

Čt     14. 9. 2017    třídní schůzky v 16:30 hod.

Čt     16.11.2017    třídní schůzky v 16:00 hod. a 16:30 hod

Čt    19. 4. 2018    třídní schůzky v 16:00 hod. a 16:30 hod.

 

Lyžařský kurz (7.a 8. tř.): 14. – 20. ledna 2018

Plavecký výcvik (2 a 3.tř.)  leden – březen 2018

Škola v přírodě (3.tř.) : květen 2018