Školní senát

– je složen z žáků 2. – 9. třídy, jednotliví žáci volí třídní kolektivy

– schází se jedenkrát za měsíc za asistence pověřeného učitele

– působí na ostatní žáky a motivuje jejich aktivity

– pomáhá při organizaci akcí pro žáky

– zastupuje ostatní žáky při jednání s vedením školy

– senátoři prezentují názory, problémy a přání žáků, kterým není jedno, jak škola vypadá

Do školního senátu byli ve školním roce 2018/2019 zvoleni:

2.tř. Adam Jurkovič Jaroslav Káčerek
3.tř. Štěpán Mífek Daniel Claessen
4.tř. Kateřina Rybáčková Prokop Oliva
5.tř. Viktor Chovančík Zdeněk Mífek
6.tř. Martin Maršálek Lucie Holešinská
7.tř. Pavla Gožďálová Michaela Poláčková
8.tř. Julie Skočíková Karolína Pecková
9.tř. Michaela Zástavová Markéta Salčáková
Termíny schůzek školního senátu
14.9. 8.2.
5.10. 1.3.
2.11. 5.4.
7.12. 3.5.
11.1. 7.6.
V čítárně v 7:15 hodin