Školní senát

– je složen z žáků 2. – 9. třídy, jednotliví žáci volí třídní kolektivy

– schází se jedenkrát za měsíc za asistence pověřeného učitele

– působí na ostatní žáky a motivuje jejich aktivity

– pomáhá při organizaci akcí pro žáky

– zastupuje ostatní žáky při jednání s vedením školy

– senátoři prezentují názory, problémy a přání žáků, kterým není jedno, jak škola vypadá

Do školního senátu byli ve školním roce 2017/2018 zvoleni:

2.tř.Karolína Faganová, Ema Pavková                                                                        3.tř.Julie Molnárová, Prokop Oliva                                                                    4.tř.Zdeněk Mífek, Jan Kmenta                                                                                  5.tř.Martin Maršálek, Alžběta Hubačková                                                                      6.tř.Pavla Gožďálová, Eva Gožďálová                                                                          7.tř.Karolína Pecková, Julie Skočíková                                                                 8.tř.Klára Gavlíková, Tereza Kalužíková                                                                    9.tř.Gabriela Stibůrková, Hana Poláchová

Termíny schůzek školního senátu  ve školním roce 2017/2018
8.9. 26.1.
6.10. 2.3.
3.11. 6.4.
1.12. 4.5.
5.1. 1.6.
V čítárně v 7:15 hodin