Den naruby

Aside

Den naruby

Ve čtvrtek 31. ledna měli možnost žáci 9. třídy vyzkoušet si roli učitele. Rozdělili si vyučovací hodiny, připravili se na ně a snažili se zaujmout mladší spolužáky.

Ples školy

Aside

               Předprodej vstupenek bude  na sekretariátě školy denně od 8 hod., 

                                   zahájení prodeje  v pátek 8. února v 8 hodin.

Vánoční pyžamová diskotéka

Aside

Vánoční pyžamová diskotéka

Poslední den před vánočními prázdninami patří vánočním besídkám ve třídách a společnému tancování a soutěžení v sokolovně. Tentokrát jsem se sešli na vánoční pyžamové diskotéce. Každý účastník přišel v pyžamu a každá třída společně připravila vystoupení, které souvisí se spaním, usínáním… Porota složená z členů školního senátu jednotlivá vystoupení obodovala a rozhodla o pořadí tříd: 3 tř., 1. tř. a 8. tř..

Záznam z vystoupení  tříd.

Fotografie z vánoční pyžamové diskotéky

Tancování s deváťáky