Zápis do 1. třídy

Aside

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 11.4. 2017 v budově Základní školy Lužice v době od 14:00 – 18:00 hodin.                          Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

V době zápisu může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Součástí žádosti je doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče si mohou již přinést vyplněné žádosti, které jsou ke stažení na http://zsluzice.cz/dokumenty/formulare/. Od 1.4. si budou rodiče moci rezervovat čas pro konání zápisu prostřednictvím internetu. Odkaz najdete také na webových stránkách školy. Rezervaci k zápisu doporučujeme, nebudete muset dlouho čekat než na vás přijde řada.

.

Soutěž v angličtině

Aside

Soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 16. února se v Hodoníně konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce.

Sabina Kristová ze 7. třídy se umístila v kategorii I.A na prvním místě. Blahopřejeme!

V kategorii II.A se účastnila Gabriela Stibůrková z 8. třídy.

Obě žákyně chválíme za zodpovědný přístup a reprezentaci školy.

Dental prevention

Aside

Žáci 2.-5.tř. se účastnili programu Dental prevention pod vedením Lenky Martinkové a Michaely Kotáskové, obě jsou studentky Zubního lékařství na Masarykově univerzitě. Našim žákům ukázaly a vysvětlily, jak správně pečovat o své zuby.

Veselé zoubky

Link

Společnost dm drogerie markt s.r.o. nám nabídla účast v dm preventivním programu „Veselé zoubky“, který je zaměřený na správnou péči o chrup dětí prvních tříd. Proč právě zoubky? Ačkoli se to nezdá, zubní kaz je i ve třetím tisíciletí nejrozšířenější infekční chorobou. Právě ve věku od 6 let si děti vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Cílem projektu je, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými rodiči o zoubky dobře starat.

Gotika

Aside

Divadelní představení na historické téma  Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků zhlédli všichni  žáci naší školy v sokolovně.