Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,                                                                                                                  od letošního školního roku jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku na jiném portále: https://zs-luzice.edupage.org.  Informace vám byly sděleny na třídních schůzkách. Pokud jste se nezúčastnili, napište vaši emailovou adresu do žákovské knížky nebo na email: licenikova@seznam.cz. Vaše emailová adresa bude zavedena do systému. Na váš email přijde odkaz a heslo pro první přihlášení. Uživatelské jméno je shodné s vaší emailovou adresou. Po přihlášení si můžete heslo změnit na odkaze Můj profil.

Vzdělávání pro všechny

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání pro všechny reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006833 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ a školní psycholog) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ), extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Vzdělávání pro všechny

 

Prázdniny

Aside

Hlavní prázdniny od 1. července do 1. září.

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.