Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro žáky: Mimoškolní a zájmová činnost ve školním roce 2019/2020

Kroužky začnou fungovat v týdnu od 16. září. Může se stát, že čas některých kroužků se ještě mírně posune – v případě většího zájmu dětí o kroužky ve stejném čase. Většina kroužků je pro žáky ZŠ zdarma. Přihlášky do kroužků jsou k dostání ve škole nebo ke stažení zde: přihláška do kroužku.
Odevzdejte je, prosím, ve škole třídním učitelům nebo na sekretariát školy do pátku 13. září.

Zdravotníci – krajské kolo

Aside

Úspěch mladých zdravotníků

V sobotu 15. června proběhlo krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků v Blansku. Hlídka z naší školy, která reprezentovala okres Hodonín pod vedením paní Jurkovičové, se umístila na druhém místě. Složení hlídky: Pavla Gožďálová, Eva Gožďálová, Nela Paráková, Zdeněk Mífek, Michaela Poláčková.

Výlet se starostou

Aside

Výlet se starostou 

Starosta obce pozval na výlet žáky, kteří byli ve školním roce nejúspěšnější a nejaktivnější. Žáci navštívili hasičský sbor v Hodoníně, expozici Živá voda v Modré a vzdělávací program v Archeoskanzenu Modrá. Mezi neúspěšněšjí žáky v tomto školní roce patří: Julie Skočíková 8.tř., Silvie Bohunská 8.tř., Štěpán Mífek 3. tř., Zdeněk Mífek 5.tř., Jaroslav Černý 8.tř., Martin Maršálek 6.tř., Karolína Pecková 8.tř., Kristýna Kmentová 9.tř., Pavla Gožďálová 7.tř., Ema Průdková 3. tř., Matěj Turek 5.tř., Julie Pecková 8.tř., Zdeněk Chládek 9.tř., Jaroslav Káčerek 2. tř., Miroslav Maděra 5.tř., Karolína Maršálková, 8.tř., Nikol Petrásková, 8.tř., Nela Buchtová 1. tř., Alena Fukalíková 6.tř., Adriana Jelínková 8.tř., Kateřina Sobotková 8.tř., Jiří Boček 9.tř., Michal Urc 2. tř., Vanessa Verešová 4. tř., Matyáš Dubšík 5. tř., David Úlehla 5.tř., Nikola Hromková 2.tř., Maria Zakaria 2. tř., Vanessa Hajduchová 4. tř., Natálie Veselková 4. tř., Natálie Odvářková 5.tř., Filip Pochylý 5.tř., Jakub Dulovec 7.tř., Eva Gožďálová 7.tř., Markéta Salčáková 9.tř.

Den dětí 2019

Aside

Den dětí

V pátek 7. června jsme oslavili Den dětí v areálu Cihelna. Deváťáci spolu s vyučujícími si připravili úkoly na stanovištích. Ostatní žáci postupně plnili úkoly a za splnění získávali razítka. Odměnou jim pak byl nanuk dle vlastního výběru. Všichni si mohli opéct špekáček a načepovat limonádu. Dopoledne plné her a zábavy se vydařilo.