Chválíme

Chválíme šikovné a úspěšné žáky. Fotografie s textem pochvaly jsou ve škole na nástěnce.

DUBEN

Jan Černý,1tř.                                                                                                                    za mírné zlepšení v chování

Edita Kociánová, 2.tř.

za čisté konto v zapomínání(3/4letí), za snahu, aktivitu a pečlivost ve vyučování

Ella Úlehlová, 2. tř.

za ochotu pomáhat druhým a za půjčování školních pomůcek spolužákům

Nella Kadlecová, 3. tř.

za sběr pet vršků a za snahu při výuce

Ema Průdková, 3. tř.

za sběr pet vršků a za vzornou přípravu na vyučování

Michal Matuškovič, 4.tř.

za sběr pomerančové kůry, za čisté konto zapomínání a za účast v matematické soutěži

Dominika Večeřová, 4. tř.

za  sběr pet vršků

Pavlína Čermáková, Vanessa Hajduchová, 4. tř.

za účast v matematické a pěvecké soutěži

Vanessa Verešová, Kateřina Rybáčková, Jan Kotlařík, 4. tř.

za čisté konto zapomínání, za účast v matematické soutěži Pangea

Waldemar Zástava, 4. tř.

za skvělý výsledek v matematických soutěžích Pangea a Klokan

Prokop Oliva, 4. tř.

za čisté konto zapomínání a skvělý výsledek v matematické soutěži Klokan

Veronika Tetůrová, 5. tř.

za sběr plastových vršků

Matěj Turek, Filip Jurkovič 5. tř.

za pomoc organizátorům na dopravní soutěži

Jakub Dulovec, Nela Hromková, Pavla Gožďálová, 7. tř.

za vzorné chování na Noci s Andersenem a přinesení víček

Julie Pecková,Nikola Petrásková

Silvie Bohunská,Liliana Nová

Kateřina Sobotková, Klára Dubšíková, 8. tř.

za pomoc při organizování školního zápisu do první třídy

Lucie Vlková, 8. tř.

za vzornou službu šatnáře po celý školní rok, a sběr pomerančové kůry a plastových vršků

Klára Dubšíková, 8. tř.

za vytrvalý a pravidelný sběr plastových vršků, za pomoc při organizování třídních akcí

Matěj Matuškovič, 8. tř.

za čisté konto zapomínání za celé čtvrtletí

Silvie Bohunská, Julie Pecková, 8.tř.

za vzorné celoroční vybírání a opatrování peněz

Julie Skočíková, Karolína Maršálková, 8. tř.

za vtipné slohové práce a jejich zveřejnění v obecním zpravodaji, za hlášení ve školním rozhlase

Karolína Pecková, 8.tř.

za laskavý a svědomitý přístup ke spolužákům, pomoc třídní učitelce, sběr plastových vršků, za hlášení ve školím rozhlase a za to, že je skvělá

Adriana Jelínková, Jaroslav Černý, 8.tř.

za hlášení ve školním rozhlase

 Zdeněk Chládek, Jaroslav Černý

Silvie Bohunská, Julie Skočíková

za reprezentaci školy a 1. místo v okrskovém kole dopravní soutěže mladých cyklistů

 Alena Fukalíková, Simona Sobotková

Matěj Turek, Filip Jurkovič

za reprezentaci školy v okrskovém kole dopravní soutěže mladých cyklistů

 Eva Gožďálová, Veronika Hromková, Ondřej Kalužík, Richard Karas

Anna Maděrová, Nela Paráková, Daniel Pihar, Jan Ševela, Pavlína Tomanová, 7.tř.

za vzorné chování na Noci s Andersenem

 

LEDEN

Denis Bojanovský, 1. tř.                                                                                                za snahu zlepšit chování, za mírné zlepšení písma, za sběr pet vršků

Martin Mastný, 1. tř.                                                                                                       za zlepšení ve čtení, za zlepšení chování, za sběr pet vršků

Štěpán Mífek, Anna Kolaříková, Ema Průdková, 3. tř.                                                za svědomitou práci ve vyučování a čisté konto v zapomínání

Josef Klvač, 3. tř.                                                                                                           za čisté konto v zapomínání za půl roku

Filip Pochylý, Michaela Hromková, 5. tř.                                                                     za pomoc zraněnému spolužákovi

Eliška Bočková, Valerie Lauschová, Lucie Skutecká, Martin Maršálek, 6. tř.        za vzorné nošení pomůcek na vyučování a domácích úkolů za 1. pololetí

Pavla Gožďálová, 7. tř.                                                                                                  za ochotu pomáhat spolužákům

 Julie Skočíková, 8. tř.                                                                                                       za moderování třídních akcí, za sběr vršků a čisté konto zapomínání za 1.pololetí

Matěj Matuškovič, 8. tř.                                                                                                 za čisté konto zapomínání za 1.pololetí

Liliana Nová, 8. tř.                                                                                                          za čisté konto zapomínání za 1.pololetí

 

PROSINEC

Viktoria Kleinová, 1. tř.                                                                                                  za výrazné zlepšení ve čtení, za soutěživost, rychlost a hbitost v TV

Sabina Skošníková, 1. tř.                                                                                              za přesnost a rychlost v matematice, za poutavé vyprávění pohádky

Štěpán Mífek, 3. tř.                                                                                                         za vzornou přípravu na vyučování, za sběr pet víček, za nulové konto zapomínání

Štefan Dunka, 4. tř.                                                                                                        za zlepšení ve čtení, pomoc spolužákům

Vanessa Hajduchová, 4. tř.                                                                                           za čisté konto zapomínání

Alex Mesochoridis, 4. tř.                                                                                               za vánoční výzdobu třídy

 David Úlehla,Matyáš Hanačík, 5. tř.                                                                             za to, že pomohli ve třídě vytvořit vánoční atmosféru

9. tř.                                                                                                                                     za realizaci Mikulášské nadílky

LISTOPAD

Matěj Balun, 1.tř.                                                                                                            za aktivitu ve vyučování, lásku k přírodě, za sbírání pet vršků

Jiří Friesse, 1. tř.                                                                                                             za snahu ve vyučování, za pravidelné sbírání pet vršků

Karolína Pavková, 1.tř.                                                                                                     za pozornost a velkou snahu při plnění úkolů, za bystrost a rychlost v matematice

Viktorie Tomanová, 1.tř.                                                                                                za pěkný, kamarádský vztah se spolužáky, za zodpovědné plnění úkolů, za rychlost a vytrvalost v TV

Sofia Hurbanová, Ema Průdková, Štěpán Mífek, 3. tř.                                               za vzornou přípravu na vyučování, za sběr pet víček

Štefan Dunka, 4. tř.                                                                                                         za výrazné zlepšení chování, za účast na turnaji v Člověče, nezlob se!

Natálie Veselková, 4. tř.                                                                                                 za vzornou přípravu na vyučování, za čisté konto zapomínání

Vanessa Verešová, 4. tř.                                                                                                za vzornou přípravu na vyučování, za čisté konto zapomínání, za aktivitu ve vyučování

 Filip Jurkovič, 5. tř.                                                                                                       za kamarádské chování, ochotu půjčovat spolužákům pomůcky a za velmi dobrý výkon ve šplhu v hodině TV

Filip Pochylý, 5. tř.                                                                                                         za to, že se zastal mladšího spolužáka

Jakub Dulovec, 7. tř.                                                                                                          za odevzdání nalezeného mobilního telefonu

ŘÍJEN

Tereza Glosová, 1.tř.                                                                                                       za pečlivost, vytrvalost a přesnost při zvládání zadaných úkolů

Sára Balášová, 1. tř.                                                                                                       za pěkný vztah ke spolužákům, za pečlivé a správné zvládání úkolů, za sbírání PET vršků

Stanislav Janeček, 1. tř.                                                                                                za sbírání PET vršků, za hbitost, rychlost a hru Fair play v TV, za kamarádství se spolužáky

Zdeněk Němec, 1. tř.                                                                                                      za pečlivé plnění úkolů, za pěkné chování ve vyučování i o přestávce

Michal Urc, 2. tř.                                                                                                              za aktivitu ve vyučování, slušné chování a účast na štafetovém běhu v Hruškách

Lukáš Vereš, 2. tř.                                                                                                           za aktivitu ve vyučování a účast na štafetovém běhu v Hruškách

Nikola Hromková, 2. tř.                                                                                                  za sběr vršků, sběr papíru a účast na štafetovém běhu v Hruškách

Maria Zakaria, 2. tř.                                                                                                         za aktivitu ve vyučování, sběr papíru a účast na štafetovém běhu v Hruškách

Klára Pížová, 2. tř.                                                                                                          za aktivitu v prvouce a zlepšení čtení

Sofia Hurbanová, 3. tř.                                                                                                   za snahu ve vyučování a aktivitu při sběru pet vršků

Matěj Machálek, 3. tř.                                                                                                     za snahu ve vyučování a aktivitu při sběru pet vršků

Andrea Todtová, 3. tř.                                                                                                     za vzornou přípravu a aktivitu ve vyučování, za aktivní přístup ke sběru pet vršků

Mariana Jelínková, 4. tř.                                                                                                 za sběr papíru

Alex Mesochoridis, 4. tř.                                                                                                za sběr papíru

Jan Kotlařík, 4. tř.                                                                                                            za čisté konto zapomínání, aktivitu ve vyučování a sběr papíru

Aylin Kore, 4. tř.                                                                                                             za sběr papíru, pomoc spolužákům

Michal Matuškovič, 4. tř.                                                                                                za aktivitu ve vyučování a pomoc spolužákům

Prokop Oliva, 4. tř.                                                                                                         za čisté konto zapomínání

Jan Kmenta, 5. tř.                                                                                                           za suverénně nejlepší čas v běhu na 60 m

Natálie Odvářková, 5. tř.                                                                                                za vzornou přípravu na vyučování a od začátku školního roku bez zapomínání

 

ZÁŘÍ

Alžběta Hubačková, Simona Střechová, Nela Buchtová, Valentýna Faganová       za dobrý start v první třídě

Karolína Faganová, 3. tř.                                                                                               za ochotu a pomoc nové spolužačce

Vanessa Verešová, 4. tř.                                                                                                za čisté konto zapomínání, ochotu pomáhat spolužákům, týmového ducha a aktivní přístup k výuce

Pavlína Čermáková, 4.tř.                                                                                                   za pomoc třídní učitelce a spolužákům, za aktivní přístup k výuce