Chválíme

Chválíme šikovné a úspěšné žáky. Fotografie s textem pochvaly jsou ve škole na nástěnce.

LISTOPAD

Jaroslav Káčerek, Nikola Hromková, Adéla Čechová, Amélie Topilínová, Mária Zakaria, Veronika Úlehlová, 1. tř.

za snahu ve vyučování a za aktivní sbírání pet vršků

Sofia Hurbanová, Anna Kolaříková, Karolína Faganová, Petra Krejčiříková, Adriana Sýkorová, Nela Kucharičová, 2. tř.

za loutkové představení pro 1. třídu

Kateřina Rybáčková, 3. tř.

za pomoc spolužákům a za čisté konto zapomínání

Eliška Bílková, Veronika Tetůrová, Michaela Mastná, Jan Kmenta, Viktor Chovančík, Natálie Odvářková, 4. tř.

za to, že tři měsíce nic nezapomněli

Pavla Gožďálová, 6. tř.

za medailové umístění v soutěži Člověče, nezlob se, za ochotu pomáhat spolužákům a třídní učitelce

Matěj Matuškovič, Julie Skočíková, Adriana Jelínková, Liliana Nová, 7. tř.

za celé čtvrtletí čisté konto zapomínání

Zdeněk Benada, 9. tř.

za kamarádské chování, za ochotu a pomoc spolužákům s učivem

9. tř.

za účast na programu Babi, dědo, zazpívejte si s námi, za včasné příchody a za pořádek v lavicích

9. tř.

za přípravu a realizaci mikulášské nadílky ve škole

Sabina Kristová, Michaela Zástavová, Markéta Salčáková, 8. tř.

za přípravu a realizaci mikulášské nadílky v mateřské škole

Lužičánek a pěvecký sbor

za vystoupení při rozsvícení vánočního stromu

Sylvie Bohunská, Jaroslav Černý, Klára Dubšíková, Eliška Harcová, Adriana Jelínková, Marek Kotlařík, Karolína Maršálková, Matěj Matuškovič, Liliana Nová, Julie Pecková, Karolína Pecková, Jakub Skočík, Olga Skočíková, Lucie Vlková, 7. tř. a Karolína Nováková, 8 tř.

za vystoupení při rozsvícení vánočního stromu

 

ŘÍJEN

Andrea Todtová, 2. tř.                                                                                                    za vzorné chování, přípravu do školy a pomoc spolužákům

David Úlehla, Sebastian Claessen, Matyáš Hanačík, Tomáš Láníček, 4. tř.               za výborné zvládnutí praktické části dopravní výchovy

Matěj Turek, 4. tř.                                                                                                              za výborné zvládnutí praktické části dopravní výchovy, za pomoc při sběru papíru, za péči o květiny ve třídě

Zdeněk Mífek, 4.tř.                                                                                                             za přípravu pokusu do přírodovědy, za nejvíce nasbíraného papíru , za sběr vršků

Karolína Nováková, 8.tř.                                                                                                za uvádění „Tvoje tvář…“, 2. místo v Přírodovědném klokanovi, za sběr pet vršků

Jiří Boček, 8.tř.                                                                                                                   za 3.místo v Přírodovědném klokanovi, za pomoc při sběru papíru a 2. místo v Memoriálu Štěpána Kurky

1.třída                                                                                                                    všechny, kteří se zúčastnili vystoupení pro seniory

3.třída                                                                                                                                   za vystoupení na Dni seniorů

7.třída                                                                                                                                   za neutuchající nadšení při nacvičování písniček na vystoupení (Tvoje tvář, rozsvěcení)