Chválíme

Chválíme šikovné a úspěšné žáky. Fotografie s textem pochvaly jsou ve škole na nástěnce.

ÚNOR

Ella Úlehlová, Amélie Topilínová, Maria Zakaria, Nikola Hromková, Michal Urc, Jaroslav Káčerek                                                                                                      1. tř.                                                                                                                                 za snahu na ledě a za samostatnost při oblékání na bruslení

Matyáš Podloucký, 1. tř.                                                                                                za snahu ve vyučování, pozornost při čtení, vědomosti

Martin Polách, 1. tř.                                                                                                        za zlepšení výkonu v Čj (za snahu ve čtení)

Štefan Dunka, 3. tř.                                                                                                        za výrazné zlepšení v plavání

 Michal Matuškovič, 3. tř.                                                                                               za vzornou přípravu na hodinu, pomoc spolužákům a aktivitu ve vyučování

Vanessa Verešová, 3. tř.                                                                                                za vzornou přípravu na vyučování, aktivitu ve vyučování a pomoc spolužákům

Kateřina Rybáčková, 3. tř.                                                                                             za vzornou přípravu na vyučování, aktivitu ve vyučování a pomoc spolužákům

Sebastian Claessen, Matyáš Dubšík, Viktor Chovančík, Jan Kmenta, Tomáš Láníček, Miroslav Maděra, Adam Matuška, Zdeněk Mífek, Matěj Turek, David Úlehla, Eliška Bílková, Michaela Hromková, Natálie Odvářková, Kristýna Smetková, Veronika Tetůrová

4. tř.                                                                                                                                 za připravení kouzel a pokusů do přírodovědy

Alžběta Hubačková, 5. tř.                                                                                              za 3. místo v okresním kole matematické olympiády a 2. místo v dějepisné olympiádě

Karolína Pecková, 7. tř.                                                                                                 za sběr vršků, ochotu naučit se texty na vystoupení, za neustálé nacvičování zpívání na vystoupení a zajištění tomboly na ples za třídu

Jaroslav Černý, 7. tř.                                                                                                     za ochotu naučit se texty na vystoupení, za neustálé nacvičování zpívání na vystoupení a za účast ve školním kole dějepisné olympiády

Lucie Vlková, 7. tř.                                                                                                            za pravidelný sběr plastových vršků a za pravidelné nacvičování na vystoupení

Sabina Kristová, 8.tř.                                                                                                     za reprezentaci školy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, pomoc při sběru papíru, ztvárnění Mikuláše v mateřské škole

Kristýna Kmentová, 8.tř.                                                                                               za reprezentaci školy v dějepisné olympiádě Velká Morava, za ochotu a pomoc na Tříkrálové sbírce, za odevzdaný starý papír

Sabina Kristová (8. tř.), Adriana Jelínková (7. tř.)                                                          za reprezentaci školy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

Jan Kmenta (4. tř.), Alžběta Hubačková (5. tř.), Kristýna Kmentová (8. tř.)              za úspěšnou reprezentaci školy na dějepisné olympiádě Velká Morava

 

LEDEN

Michal Urc, 1. tř.                                                                                                             za aktivitu ve vyučování, za pěknou úpravu v matematice, za zodpovědné plnění DÚ a za snahu v TV

Veronika Úlehlová, 1. tř.                                                                                                za hezké zpívání nejen v HV, za snahu ve vyučování

Edita Kociánová, 1. tř.,                                                                                                      za aktivitu ve vyučování, za hezké psaní v Čj a úpravu v matematice

Timothy Adeyinka,Waldemar Zástava,Vanessa Hajduchová, Natálie Veselková,    3. tř.                                                                                                                               za čisté konto zapomínání za celé čtvrtletí

Sebastian Claessen, 4. tř.                                                                                             za účast ve školním kole Velká Morava

Zuzana Svobodová, Simona Sobotková, Adéla Mahdalová, Alžběta Hubačková, Eliška Bočková, 5. tř.                                                                                                     za vzorné nošení pomůcek na vyučování za 1. pololetí

Hana Blažková, Lucie Holešinská, 5. tř.                                                                      za sběr plastových vršků

Radek Čermák, 5. tř.                                                                                                          za pomoc při vánoční výzdobě třídy

Matěj Matuškovič, Julie Skočíková, Adriana Jelínková, Liliana Nová, 7. tř.            za čisté konto zapomínání za celé pololetí

Silvie Bohunská, Eliška Harcová, Nikol Petrásková, Karolína Maršálková, Karolína Pecková, Lucie Vlková, 7. tř.                                                                                         za čisté konto zapomínání za 2. čtvrtletí

Markéta Salčáková, 8. tř.                                                                                               za pomoc při sběru papíru, za nejvíce nasbíraného papíru ve třídě, za ztvárnění čerta v MŠ

LISTOPAD

Jaroslav Káčerek, Nikola Hromková, Adéla Čechová, Amélie Topilínová, Mária Zakaria, Veronika Úlehlová, 1. tř.

za snahu ve vyučování a za aktivní sbírání pet vršků

Sofia Hurbanová, Anna Kolaříková, Karolína Faganová, Petra Krejčiříková, Adriana Sýkorová, Nela Kucharičová, 2. tř.

za loutkové představení pro 1. třídu

Kateřina Rybáčková, 3. tř.

za pomoc spolužákům a za čisté konto zapomínání

Eliška Bílková, Veronika Tetůrová, Michaela Mastná, Jan Kmenta, Viktor Chovančík, Natálie Odvářková, 4. tř.

za to, že tři měsíce nic nezapomněli

Pavla Gožďálová, 6. tř.

za medailové umístění v soutěži Člověče, nezlob se, za ochotu pomáhat spolužákům a třídní učitelce

Matěj Matuškovič, Julie Skočíková, Adriana Jelínková, Liliana Nová, 7. tř.

za celé čtvrtletí čisté konto zapomínání

Zdeněk Benada, 9. tř.

za kamarádské chování, za ochotu a pomoc spolužákům s učivem

9. tř.

za účast na programu Babi, dědo, zazpívejte si s námi, za včasné příchody a za pořádek v lavicích

9. tř.

za přípravu a realizaci mikulášské nadílky ve škole

Sabina Kristová, Michaela Zástavová, Markéta Salčáková, 8. tř.

za přípravu a realizaci mikulášské nadílky v mateřské škole

Lužičánek a pěvecký sbor

za vystoupení při rozsvícení vánočního stromu

Sylvie Bohunská, Jaroslav Černý, Klára Dubšíková, Eliška Harcová, Adriana Jelínková, Marek Kotlařík, Karolína Maršálková, Matěj Matuškovič, Liliana Nová, Julie Pecková, Karolína Pecková, Jakub Skočík, Olga Skočíková, Lucie Vlková, 7. tř. a Karolína Nováková, 8 tř.

za vystoupení při rozsvícení vánočního stromu

 

ŘÍJEN

Andrea Todtová, 2. tř.                                                                                                    za vzorné chování, přípravu do školy a pomoc spolužákům

David Úlehla, Sebastian Claessen, Matyáš Hanačík, Tomáš Láníček, 4. tř.               za výborné zvládnutí praktické části dopravní výchovy

Matěj Turek, 4. tř.                                                                                                              za výborné zvládnutí praktické části dopravní výchovy, za pomoc při sběru papíru, za péči o květiny ve třídě

Zdeněk Mífek, 4.tř.                                                                                                             za přípravu pokusu do přírodovědy, za nejvíce nasbíraného papíru , za sběr vršků

Karolína Nováková, 8.tř.                                                                                                za uvádění „Tvoje tvář…“, 2. místo v Přírodovědném klokanovi, za sběr pet vršků

Jiří Boček, 8.tř.                                                                                                                   za 3.místo v Přírodovědném klokanovi, za pomoc při sběru papíru a 2. místo v Memoriálu Štěpána Kurky

1.třída                                                                                                                    všechny, kteří se zúčastnili vystoupení pro seniory

3.třída                                                                                                                                   za vystoupení na Dni seniorů

7.třída                                                                                                                                   za neutuchající nadšení při nacvičování písniček na vystoupení (Tvoje tvář, rozsvěcení)