Zaměstnanci školy

             ředitel školy:Mgr. Vít Hubačka

zástupkyně ředitele:Mgr. Jana Líčeníková

školní psycholožka: PaeDr. Zuzana Vaňková (v současné době na rodičovské dovolené)

Základní škola                                                                                                      výchovná poradkyně:      Mgr. Marcela Komendová                                                         školní metodik prevence:Mgr. Magdalena Modlová

třídní učitelé:                  1. tř.Mgr. Danuše Vojkovská                                                                                                2. tř.Mgr. Jaromíra Malá                                                                                                     3. tř.Mgr. Hana Vlasáková                                                                                                  4. tř.Mgr. Magdalena Modlová                                                                                             5. tř.Mgr. Jaroslav Grossmann                                                                                           6. tř.Mgr. Lenka Ryšánková                                                                                                 7. tř.Mgr. Tatiana Hromková                                                                                               8. tř.Mgr.  Marcela Komendová                                                                                          9. tř.Mgr.  Věra Kučí                                                        

učitelé bez třídnictví: Mgr. Miroslav Hunča                                                                                                                                                                                   

vedoucí školní družiny:Gabriela Podivínská                                                                     vychovatelka školní družiny:Zdeňka Bravencová

hospodářka:Radmila Churá

školník:    Lubomír Líčeník                                                                                       uklízečky: Marcela Blažková                                                                                                               Marcela Pazderová

vedoucí školní jídelny:Soňa Zimková                                                                                                    kuchařky: Martina Bučková                                                                                                                Jana Ištvánková Nováková

Mateřská škola    

vedoucí učitelka : Iva Rezková

I.třída, Berušky : Iva Rezková                                                                                                                        Petra Březinová

II.třída, Včeličky :Kateřina Knápková                                                                                                             Mgr. Petra Sedláková

III.třída, Motýlci :Mgr. Ivana Šťastná                                                                                                              Bohumila Šišková

školní asistent: Pavla Ivičičová

školnice :  Iva Lorencová

uklízečka :  Kamila Tihelková

vedoucí stravování:   Dagmar Filipovičová                                                                                        kuchařky:   Ludmila Benešová                                                                                                              Kamila Tihelková                                                                                                                 Dagmar Filipovičová