Zaměstnanci školy

             ředitel školy:Mgr. Miroslav Hunča

zástupkyně ředitele:Mgr. Jana Líčeníková

školní psycholožka: PaeDr. Zuzana Vaňková

Základní škola                                                                                                        výchovná poradkyně:   Mgr. Marcela Komendová                                                         školní metodik prevence:Mgr. Magdalena Modlová

třídní učitelé:                  1. tř.Mgr. Jaromíra Malá                                                                                                      2. tř.Mgr. Hana Vlasáková                                                                                                   3. tř.Mgr. Magdalena Modlová                                                                                            4. tř.Mgr. Danuše Vojkovská                                                                                                5. tř.Mgr. Lenka Ryšánková                                                                                                6. tř.Mgr. Tatiana Hromková                                                                                                7. tř.Mgr. Marcela Komendová                                                                                            8. tř.Mgr. Věra Kučí                                                                                                              9. tř.Mgr. Jaroslav Grossmann                                           učitelé bez třídnictví:Jitka Krhovská                                                                                                                    Ludmila Kotlaříková                                                                       asistentka pedagoga:Jitka Krhovská

vedoucí školní družiny:Gabriela Podivínská                                                                     vychovatelka školní družiny:Zdeňka Bravencová

hospodářka:Radmila Churá

školník: Lubomír Líčeník                                                                                       uklízečky: Marcela Blažková                                                                                                               Marcela Pazderová

vedoucí školní jídelny:Soňa Zimková                                                                                                    kuchařky:Lenka Janulíková                                                                                                                 Jana Ištvánková Nováková

Mateřská škola    

vedoucí učitelka : Iva Rezková

I.třída, Berušky : Iva Rezková                                                                                                                        Petra Březinová

II.třída, Včeličky :Kateřina Knápková

III.třída, Motýlci :Mgr. Ivana Šťastná                                                                                                              Bohumila Šišková

školní asistent: Pavla Ivičičová

školnice :  Iva Lorencová

uklízečka :  Kamila Kučerová

vedoucí stravování :  Dagmar Filipovičová                                                                                        kuchařky:   Ludmila Benešová                                                                                                              Kamila Kučerová                                                                                                                Dagmar Filipovičová