Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro žáky: Mimoškolní a zájmová činnost ve školním roce 2019/2020

Kroužky začnou fungovat v týdnu od 16. září. Může se stát, že čas některých kroužků se ještě mírně posune – v případě většího zájmu dětí o kroužky ve stejném čase. Většina kroužků je pro žáky ZŠ zdarma. Přihlášky do kroužků jsou k dostání ve škole nebo ke stažení zde: přihláška do kroužku.
Odevzdejte je, prosím, ve škole třídním učitelům nebo na sekretariát školy do pátku 13. září.