Vzdělávání pro všechny

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání pro všechny reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006833 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ a školní psycholog) a osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ), extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Vzdělávání pro všechny