Vánoční sportování

.Vánoční sportování

V předvánoční čase se věnujeme také sportování. Vystřídali jsme se ve sportovní hale. Nejdříve žáci 1. – 4. tř. rozděleni do smíšených skupin soutěžili pod vedením trenérů z FK Hodonín (v rámci projektu Školka v pohybu) a poté skupiny žáků 5. – 9. tř. plnily úkoly na jednotlivých stanovištích (udržení rovnováhy, sedy- lehy, hod na koš,trojskok a skákání s míčem).