Platba stravného

Změna variabilního symbolu při platbě stravného

Z důvodu přechodu na jiný administrativní systém se mění variabilní symbol při platbě stravného. Nový variabilní systém obdrželi rodiče na třídních schůzkách nebo je uveden v žákovské knížce. Prosím, upravte si trvalé příkazy nejpozději do konce července tak, aby platba pod novým variabilním symbolem byla provedena již v srpnu.