Sbírka fond Sidus

Aside

Sbírka pro Fond Sidus

V pátek 23.11. 2018 se uskutečnila ve škole sbírka pro Fond Sidus – děti si mohly  koupit magnetické záložky do knih za 40,- Kč a tím podpořit dobročinný projekt, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

 

Školka v pohybu

Aside

Školka v pohybu

Žáci první třídy se zapojili do projektu Školka v pohybu. Je to velmi oblíbený pohybový program, pořádaný fotbalovým klubem FK Hodonín z.s. pro děti v předškolním věku v mateřských a základních školách na Hodonínsku. Cílem projektu je, rozvíjet u dětí všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, zajistit všestranný motorický rozvoj, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí, formovat charakter a osobnost jednotlivce ve spolupráci v kolektivu, soutěživost a fair-play ve zdravém duchu, dobrá příprava do předpřípravky FK Hodonín. Tento program probíhá v rámci hodin tělesné výchovy formou průpravných her, pod vedením kvalifikovaných trenérů s licencí, kteří mají zkušenosti z jiných vyspělých fotbalových klubů v ČR, které se speciálně věnují dětem.

Ukázka práce s dětmi v hodině TV