Bubnování v rytmu

Aside

Bubnování v rytmu  – Žáci všech tříd se v rámci hudební výchovy vystřídaly na programu, který pro ně připravila učitelka ZUŠ Marie Havránková. Společně se věnovali rytmu – bubnování na bubny a také si mohli všichni vyzkoušet a objevit tak krásu různých rytmických nástrojů.

Morena 2019

Aside

Vynášení Moreny – Žáci prvního stupně se každoročně vydávají na pochod s Morenou ke Kyjovce, aby ji tam zapálili, hodili do vody a zimu tak zahnali.  Morenu (symbol odcházející zimy a přicházejícího jara) připravili žáci 5. třídy. Během dopoledne svůj program doplnili opékáním špekáčků a sportovními hrami v areálu Cihelna.

Zpěváček 2019

Aside

Zpěváček – 15 žáků z 1. stupně se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže. Každý zazpíval svoji oblíbenou písničku. Za pěvecký výkon a snahu byli všichni oceněni diplomem a sladkostí.

Noc s Andersenem 2019

Aside

Noc s Andersenem – Již po patnácté jsme soutěžili a nocovali v pátek ve škole. Celý program byl v duchu Harryho Pottera. 134 žáků bylo rozděleno do smíšených skupin a postupně plnili úkoly na stanovištích, které si připravili zaměstnanci, rodiče a přátelé naší školy – těch bylo celkem 35, všem za pomoc děkujeme. Po skončení programu se žáci přesunuli do tříd, kde spali. Deváťáci pro ně připravili stezku odvahy, na které se mohli všichni vystřídat. Ráno jsme postupně posnídali a rozešli se domů.

Lužická laťka 2019

Aside

Lužická laťka

Soutěž ve skoku vysokém Lužickou laťku, pořádala naše škola již po patnácté. Porovnat své schopnosti přišlo celkem 100 závodníků ze šesti škol (Lužice, Mikulčice, Prušánky, Lanžhot, Tvrdonice, Moravský Žižkov). Naše škola získala celkem 5 medailí. Stříbrnou za 2.místo Sofia Hurbanová ze 3. tř., Veronika Tetůrová z 5. tř., Adam Matuška z 5. tř., bronzovou za 3. místo Jan Kotlařík ze 4. tř. a Simona Sobotková ze 6. tř..

Lužická laťka – reportáž

Fotografie z Lužické laťky

Nabídka práce

Aside

Nabídka práce

ZŠ a MŠ Jaroslava Dobrovolského přijme do pracovního poměru k 1.9.2019 učitele na 2. stupeň ZŠ s aprobací anglického jazyka. Další aprobace (NJ, TV, VV) výhodou. Žádosti s přiloženým životopisem posílejte na email: zs.luzice@seznam.cz nebo na adresu školy: Velkomoravská 264/220, Lužice, 696 18.