Nabídka obědů

Školní jídelna při Základní škole v Lužicích
uvažuje o nabídce obědů pro cizí strávníky formou „obědů na talíř“.
Cena za oběd by byla 65 Kč.
V tom je zahrnuta polévka, hlavní chod, nápoj a případně salát či dezert.
Oběd by šlo konzumovat jen v časech od 11.00 do 11.30 hod.
ve školní jídelně a nebylo by možné vydávat jej do jídlonosičů.
Kdo by o tuto formu stravování měl do budoucna zájem,
ať se prosím nahlásí osobně u paní Zimkové v kanceláři školní jídelny
nebo telefonicky na čísle 518 357 234.