Morena 2019

Vynášení Moreny – Žáci prvního stupně se každoročně vydávají na pochod s Morenou ke Kyjovce, aby ji tam zapálili, hodili do vody a zimu tak zahnali.  Morenu (symbol odcházející zimy a přicházejícího jara) připravili žáci 5. třídy. Během dopoledne svůj program doplnili opékáním špekáčků a sportovními hrami v areálu Cihelna.