Fotogalerie – školní rok 2015/2016

Lužičánek na předhodovém večeru

Ukončení školního roku 2015/2016

Rozloučení deváťáků se školou

Přijetí žáků 9. tř. u starosty

Sportovní den

4. tř. v knihovně

Výtvarná výchova ve 4. třídě

Výlet Lužičánku – Reistna

Vystoupení žáků 5. třídy

Soutěž hlídek mladých zdravotníků – krajské kolo

Školní výlet 4. třída

Den dětí

Atletické přebory Lanžhot

Škola v přírodě 3. tř.

Lužičánek – Májové zpívání v Prušánkách

Beseda pro rodiče „Rodina je to nejdůležitější, co mám“

Putování za vodníkem Tihelňákem

A pořád se točí … Lužičánek

Soutěž hlídek mladých zdravotníků – okresní kolo

Zatancujem vesele,ať se srdce zasměje – Lužičánek

Štafetový závod na kolečkových bruslích

Návštěva ekocentra – 4. tř.

Mauthausen

Závody na kolečkových bruslích

Muzeum dobývání – 4. tř.

Zpěváček Podluží

Netradiční hudební nástroje

Sběr papíru

Přehlídka dětských národopisných souborů v Moravském Žižkově

Noc s Andersenem

Zdravotnický kroužek

Projekt POKOS

Zpěváček – školní kolo

Vynášení Moreny

Lužičánek na Josefovské zábavě Klubu seniorů

Písnička je lék

Lužická laťka

Ples školy

Pestrovečer Mikulčice

Dějepisná olympiáda v Mikulčicích

Lužičánek na Maškarním bále

Fašaňkový karneval

Zápis dětí do 1. tř.

Divadelní představení 1. a 2. tř.

Den naruby

Předškoláci ve škole

Plavecký výcvik 2. a 3. tř.

Lyžařský kurz žáků 7. a 8. tř.

První pomoc pro prvňáčky

Vánoční diskotéka

Turnaj ve florbale – školní kolo

Pohádky pro žáky ve škole

Vánoční dílny

Bajtík

Turnaj ve florbale v Lanžhotě

Okresní přebor v šachu

Vánoční besídka

Vystoupení pro klienty Zeleného domu pohody

S Mikulášem za sportem do haly Lužice

Práce žáků

Velká přestávka ve škole

Sedačky

Adventní zpívání na schodech, karaoke

Zumba

Přišel k nám Mikuláš

Turnaj v „Člověče, nezlob se“

Rozsvícení vánočního stromu

Slavnost slabikáře v 1. tř.

Vzdělávací akce s maskotem Citronem

Legiovlak

Tá Lužická dědina

Druháci v galerii

Hasík 2

Hasík 1

Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách

Sběr papíru – říjen 2015

Výchovný koncert se seniory

Mölkky

Akropole cross

Evropský den jazyků

Vinobraní

Memoriál Štěpána Kurky

Zahájení školního roku

Začínáme spolu