ŠVP

V základní škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Prima škola, č. j. 90/2007, 1.9.2007, který je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.

V mateřské škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si a poznáváme svět“. K nahlédnutí je k dispozici v ředitelně mateřské školy.