Formuláře ke stažení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Formuláře k zápisu dětí do 1. třídy:

         Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

        Dotazník k zápisu (pro rodiče dětí, které jdou k zápisu do první třídy)

         Žádost o odklad školní docházky

Další formuláře:

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 1

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 2

Přihláška do zájmového kroužku

PŘIHLÁŠKA – svačinky ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Formuláře k zápisu dětí do mateřské školy:

                                    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání(pro rodiče dětí, které jdou k zápisu do mateřské školy)

                                       Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte

                                        Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

   Další formuláře:

                                        Prohlášení při zápisu do MŠ

      Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

                                        Souhlas rodičů MŠ

             Zplnomocnění k přebírání a odvádění dítěte z MŠ