Den dětí 2019

Den dětí

V pátek 7. června jsme oslavili Den dětí v areálu Cihelna. Deváťáci spolu s vyučujícími si připravili úkoly na stanovištích. Ostatní žáci postupně plnili úkoly a za splnění získávali razítka. Odměnou jim pak byl nanuk dle vlastního výběru. Všichni si mohli opéct špekáček a načepovat limonádu. Dopoledne plné her a zábavy se vydařilo.