Dějepisná olympiáda Velká Morava

Finálového kola Dějepisné olympiády Velká Morava v Mikulčicích se zúčastnili Jan Kmenta z 5. tř., Štěpán Němec ze 6. tř.,Jaroslav Černý z 8. tř., Karolína Maršálková z 8. tř. a Kristýna Kmentová z 9. tř.. K nejúspěšnějším řešitelům patří Kristýna Kmentová, která získala první místo ve své kategorii a Jan Kmenta se umístil na třetím místě.