Připravujeme

Aside

- úterý 9.1. zahájení plavecké výuky pro žáky 2.a 3.tř. (každé úterý, poslední hodina 20. března)

- Lyžařský kurz pro žáky 7.,8.a 9. tř. – 14. – 20. ledna 2017

- středa 31. ledna – vydání vysvědčení za 1. pololetí

- pátek 2. února 2017 – pololetní prázdniny

- 5. – 9. 2. Jarní prázdniny

- 24.2.2018  Ples školy

- čtvrtek 15.3. – Lužická laťka

- pátek 23.3. – Noc s Andersenem

- 29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

- čtvrttek 12. 4.  Zápis dětí do 1. třídy

- 14. – 18.5. Škola v přírodě 3. tř.

- pátek 1.6.  den dětí

-  16. – 17. června – Oslavy 110. výročí školy