Připravujeme

Aside

– úterý 9.1. zahájení plavecké výuky pro žáky 2.a 3.tř. (každé úterý, poslední hodina 20. března)

– pátek 23.2. generálka předtančení na ples školy v 15 hodin v sokolovně

– 24.2.2018  Ples školy

– pátek 23.3. Vynášení moreny

– pátek 23.3. – Noc s Andersenem

-úterý 27.3. – Lužická laťka

– 29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

– čtvrttek 12. 4.  Zápis dětí do 1. třídy

– 14. – 18.5. Škola v přírodě 3. tř.

– pátek 1.6.  den dětí

–  16. – 17. června – Oslavy 110. výročí školy