Ples školy

Ples školy se koná v sobotu 23.2. 2019.                                                                       O předprodeji vstupenek budete včas informováni.

Vánoční pyžamová diskotéka

Aside

Vánoční pyžamová diskotéka

Poslední den před vánočními prázdninami patří vánočním besídkám ve třídách a společnému tancování a soutěžení v sokolovně. Tentokrát jsem se sešli na vánoční pyžamové diskotéce. Každý účastník přišel v pyžamu a každá třída společně připravila vystoupení, které souvisí se spaním, usínáním… Porota složená z členů školního senátu jednotlivá vystoupení obodovala a rozhodla o pořadí tříd: 3 tř., 1. tř. a 8. tř..

Záznam z vystoupení  tříd.

Fotografie z vánoční pyžamové diskotéky

Tancování s deváťáky

Vánoční sportování

Aside

.Vánoční sportování

V předvánoční čase se věnujeme také sportování. Vystřídali jsme se ve sportovní hale. Nejdříve žáci 1. – 4. tř. rozděleni do smíšených skupin soutěžili pod vedením trenérů z FK Hodonín (v rámci projektu Školka v pohybu) a poté skupiny žáků 5. – 9. tř. plnily úkoly na jednotlivých stanovištích (udržení rovnováhy, sedy- lehy, hod na koš,trojskok a skákání s míčem).

Vánoční dílny

Aside

Vánoční dílny

V předvánočním čase si naši vyučující, rodiče a přátelé naší školy tvoření a práci ve vánočních dílnách. Smíšené skupiny žáků spolupracovali na jednotliých stanovištích a mohli si ze své činnosti odnést zážitek či výrobek. Děkujeme Janě Maršálkové, Vendule Dubšíkové, Simoně Chovančíkové, Petře Janečkové, Janě Štorkové, Aleně Hájkové, Zdeňce Mífkové, Haně Komendové za ochotu a čas, který věnovaly našim žákům v předvánočním čase a za skvělé nápady, se kterými přišly.

První pomoc

Aside

První pomoc

Výuku zdravotní výchovy s tématem jak poskytnout první pomoc absolvovali jednotlivé třídy pod vedením paní Jurkovičové (vedoucí zdravotnického kroužku) za asistence členů zdravotnického kroužku (Kristýna Kmentová 9. tř., Alena Fukalíková 6. tř., Pavlína Tomanová 7. tř., Nela Machálková 7. tř., Pavla Gožďálová 7. tř., Zdeněk Mífek 5. tř., Adam Jurkovič 2. tř.) .